Προστασία Δεδομένων

Η ισχύς αυτής της πολιτικής προστασίας των δεδομένων περιορίζεται στην ιστοσελίδα της FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ. Ωστόσο, η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους προμηθευτές για τους οποίους αυτή η πολιτική προστασίας των δεδομένων δεν ισχύει.


Γενικά 

H FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ λαμβάνει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων πολύ σοβαρά και μόνο συλλέγει, επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται σε αναγνώσιμη από μηχανή μορφή, θα επεξεργάζονται και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που έχετε δηλώσει. Εξαιρέσεις ισχύουν μόνο εάν έχετε συναινέσει σε άλλη χρήση. Παρακάτω θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το είδος, τον τρόπο και τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας.
Στην περίπτωση που συλλέγουμε δεδομένα, θα είναι:

I. Προσωπικά δεδομένα που εισάγετε οικειοθελώς συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.
II. Πληροφορίες εντοπισμού ιχνών που προωθούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης.

I.     Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Όπου είναι αναγκαίο για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία, έχουμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να επεξεργάζομαστε, να αποθηκεύουμε και να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τη χρήση της υπηρεσίας. Σας εγγυόμαστε ότι τα δεδομένα σας θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά. Μετά από την οικειοθελή συγκατάθεσή σας, θα έχουμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να τα συνδυάζουμε με άλλα δεδομένα, να αρχειοθετούμε και να χρησιμοποιούμε τα εν λόγω δεδομένα. Στις περιπτώσεις που έχετε συναινέσει στη χρήση των προσωπικών δεδομένων για ειδικούς σκοπούς που υπόκεινται στην επιφύλαξη της συγκατάθεσης, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε την εν λόγω συγκατάθεση. Τότε θα διαγραφούν τα δεδομένα αυτά από τα συστήματά μας.

II. Πληροφορίες εντοπισμού ιχνών

Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ, οι διακομιστές μας θα συλλέγουν αυτόματα και θα αποθηκεύουν γενικά, μη προσωπικά, δεδομένα σχετικά με τη χρήση, όπως το όνομα του Internet παρόχου σας, την ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεστε, τον τύπο του browser σας και την IP διεύθυνση σας. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αξιολογηθούν για στατιστικούς σκοπούς, ωστόσο ο κάθε χρήστης θα παραμένει ανώνυμος.

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με το σκοπό χρήσης και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για διαδικτυακές αναλύσεις.

Για την διευκόλυνση της ανάλυσης της χρήσης της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα Cookies, αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή σας και επομένως διευκολύνουν την αναγνώριση σε περίπτωση επόμενης επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας. Ένα Cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφέρεται από έναν διαδικτυακό server στον σκληρό δίσκο του χρήστη του διαδικτύου.

Τα cookies δεν μπορούν ούτε να τρέξουν προγράμματα, ούτε να διαδώσουν ιούς. Αυτή η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να σας αναγνωρίσουμε ως επισκέπτη της σελίδας μας και να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Οι ΙΡ διευθύνσεις μπορεί να αποθηκευτούν σε κρυπτογραφημένη μορφή για να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά πλοήγησης των χρηστών μας. Για την κρυπτογράφηση χρησιμοποιούμε τη διαδικασία md5-Hash που αποκλείει την μεταγενέστερη αποκατάσταση των διευθύνσεων IP ή την ταυτοποίηση των χρηστών. Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα προσωπικά σας στοιχεία επίσης παραμένουν ανώνυμα.

Σε περίπτωση που δεν θέλετε να χρησιμοποιηθούν cookies, ή θέλετε να διαγράψετε τα υπάρχοντα cookies, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε και να τα καταργήσετε μέσω του browser σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή ή αποτροπή των Cookies, μπορείτε να ανατρέξετε στα κείμενα βοήθειας σχετικά με τον browser σας ή για παράδειγμα να αναζητήσετε λέξεις όπως "Απενεργοποίηση Cookies" ή "Διαγραφή Cookies" στο διαδίκτυο.

Επιπροσθέτως, μπορείτε, όπου αυτό είναι δυνατό, να επιλέξετε ανάμεσα στην τοποθέτηση cookies στον υπολογιστή σας ή στην εξαίρεση από τα cookies επισκεπτόμενοι τους παρακάτω ιστότοπους και επιλέγοντας από ποιας εταιρίας τα cookies θα επιθυμούσατε να εξαιρεθείτε: http://www.aboutads.info/choices/#completed ή http://www.youronlinechoices.eu/.

Χρησιμοποιούμε το ακόλουθο εργαλείο στην ιστοσελίδα μας:

Google Analytics

Η Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης, και το Google Remarketing χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας. Αυτές είναι υπηρεσίες της Google Inc. ( "Google"). Η Google χρησιμοποιεί τα λεγόμενα Cookies, αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και διευκολύνουν την ανάλυση του τρόπου που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το Cookie σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσης σας) μεταφέρονται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου και αποθηκεύονται.

Η διαδικασία που καθιστά τις IP διευθύνσεις ανώνυμες είναι ενεργοποιημένη σε αυτή την ιστοσελίδα. Η Google κάνει εκ των προτέρων σύντμηση της διεύθυνσης IP σας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η πλήρης διεύθυνση IP προωθείται μόνο σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύεται εκεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας, για να συγκεντρώσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας για το διαχειριστή της και να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες που σχετίζονται με την ιστοσελίδα και την χρήση του διαδικτύου. Ανάλογα με την περίπτωση, η Google θα διαβιβάζει επίσης τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους, στο βαθμό που αυτό είναι νομικά ορισμένο ή στο μέτρο που τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα με εντολή της Google. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, θέτουν διαφημίσεις στις ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιούν αποθηκευμένα cookies για να τοποθετήσουν διαφημίσεις με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του χρήστη σε αυτή την ιστοσελίδα.

Η Google δεν θα αναμείξει την διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης στο λογισμικό του browser σας. Ωστόσο, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες σε αυτή την ιστοσελίδα.

Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε την καταγραφή των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση σας της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσης σας) και την διαβίβασή τους στη Google, καθώς και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τη Google, με τη λήψη και την εγκατάσταση του προγράμματος περιήγησης plug-in μέσω του παρακάτω συνδέσμου: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση, ανατρέξτε στη σελίδα απενεργοποίησης του Google Advertising ή στη σελίδα απενεργοποίησης του network advertising initiative.

Μπορείτε να αντιτεθείτε στη συλλογή δεδομένων και στην αποθήκευση ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε σε περίπτωση που έχετε απορίες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως εξής:

FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ
Κερκύρας 3, 177 78
Ταύρος, Ελλάδα
+302103360210
froneri.consumers@gr.froneri.com