Data

Následné zásady platia len vo vzťahu k webovej stránke, ktorá je vo vlastníctve firmy
Froneri Polska Sp. z o.o. Avšak, naše stránky môžu obsahovať odkazy na iných dodávateľov alebo firmy, na ktoré sa nevzťahuje táto nižšie popísaná ochrana dát.


Všeobecné ustanovenia

Froneri Polska Sp. z o.o. berie veľmi vážne ochranu osobných údajov. Firma zhromažďuje, spracováva alebo používa vaše údaje v súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje budú uložené v elektronickej podobe, spracované a použité len na účely zhodné s právom. Výnimka platí len ak ste súhlasili s ďalším využitím. Nižšie uvádzame ako a na aké účely s vaším súhlasom budeme dáta ďalej používať.

Medzi informácie, ktoré zhromažďujeme, patrí:

I. Osobné údaje dobrovoľne vyplnené do kontaktného formulára na našich webových stránkach.
II. Prenášané informácie a údaje o sledovaní pri využívaní našich stránok.

I.     Osobné údaje

Ak budete súhlasiť, sme oprávnení zhromažďovať, spracovávať, skladovať a používať vaše osobné údaje pomocou služieb zvaných Cookies, ak je to potrebné, pre využívanie našich služieb. Zaručujeme, že vaše informatívne dáta budú považované za dôverné. Po získaní vášho povolenia budeme mať súhlas na zber, spracovanie, ukladanie, archivovanie a využívanie vašich osobných údajov len pre potreby našej spoločnosti. Ak budete súhlasiť s použitím osobných údajov na osobitné účely, ktoré vyžadujú takýto súhlas, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. V tomto prípade sme povinní odstrániť príslušné údaje z nášho systému.

II.    Informácie o sledovaní

Pri návšteve portálu Froneri Polska Sp. z o.o., naše servery automaticky a všeobecne zhromažďujú a zaznamenávajú neosobné užívateľské dáta, ako je napríklad meno vášho poskytovateľa internetových služieb, stránky, z ktorej užívateľ prišiel na náš portál, typ prehliadača a IP adresu používateľa. Údaje tohto typu môžu byť využívané na štatistické účely, dáta anonymného používateľa bývajú zachované.

Nasleduje opis pre účelné využívanie a používanie on-line analytickej služby.

S cieľom uľahčiť analýzu využitia našich webových stránok využívame tzv. Cookies, čo sú textové súbory uložené lokálne na vašom počítači a umožňujú diagnózu v prípade opakovaných návštev na našich stránkach. Cookies je malý textový súbor prenesený webovým serverom počítačovou sieťou na pevný disk prevádzkovateľa.

Cookies nepodporujú ani nešíria žiadne počítačové vírusy. Ide o technológiu, vďaka ktorej môžeme identifikovať návštevníkov stránok a ponúknuť im personalizované služby. IP adresy môžu byť uložené v zašifrovanej podobe, ktorá umožňuje lepšiu identifikáciu správania našich užívateľov v sieti.

Ak nechcete, aby vaša IP adresa bola identifikovateľná, používajte na kódovanie procedúry md5-Hash, vďaka ktorej záznam IP adries o identifikáciu užívateľa je nemožný. Pri použití tohto postupu vaše osobné údaje zostanú v anonymite.

Ak si neželáte, aby Cookies boli používané, alebo ak chcete zmazať už nainštalované Cookies, môžete túto možnosť zakázať a súbory odstrániť prostredníctvom svojho internetového vyhľadávača. Viac informácií o tom, ako odstrániť súbory Cookies a o zabránení ich inštalácii možno nájsť v pomocníkovi vo vašom prehliadači.

Tieto informácie môžete nájsť tiež na internete pomocou vyhľadávacieho výrazu ako "Cookies" či "Vymazať súbory Cookies".

Na našich webových stránkach používame tieto nástroje:

Google Analytics

Využívame analytické služby Google Analytics a Google Remarketing s cieľom zlepšiť a rozvíjať naše produkty a služby. Ide o službu spoločnosti Google Inc. ("Google"). Google využíva tzv. Cookies, čo sú textové súbory umiestnené na vašom počítači a umožňujú informáciu o tom, ako používate webové stránky. Informácie vygenerovanej Cookies ako web používate (vrátane vašej IP adresy), sa prenáša na server spoločnosti Google v USA a tam sú uložené.

Na tomto serveri je umožnené vytvorenie anonymných IP adries. Google skracuje IP adresy členských štátov EÚ a ďalších krajín, ktoré sú súčasťou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Vo výnimočných prípadoch je plná IP adresa odoslaná iba na server Google v USA a tam uložená.

Google bude pri danom súhlase užívať tieto informácie pre analýzu používania webovej stránky, vytvára správy o pohybe na internetových stránkach prevádzkovateľa webových stránok a poskytuje ďalšie služby spojené s týmito stránkami za pomocou internetu. Okrem toho v niektorých prípadoch Google bude poskytovať informácie tretím stranám, ak to vyplýva zo zákona, alebo ak tieto tretie strany spracovávajú údaje v mene spoločnosti Google. Užívatelia tretích strán, vrátane Google, môžu prispievať reklamou na webových stránkach. Používajú uložené súbory Cookies na umiestnenie reklamy s vzhľadom na navštívenej stránky používateľa.

Google nebude spájať vašu IP adresu s inými dátami. Môžete zakázať ukladanie Cookies pomocou príslušného nastavenia prehliadača, je však potrebné upozorniť, že v tomto prípade funkcie obsiahnuté na týchto stránkach nemusia byť užívateľovi k dispozícii úplne.

Okrem toho môžete zablokovať záznam dát generovaných prostredníctvom Cookies v tom, aké používate webové stránky (vrátane IP adresy) a následné preposielanie týchto dát do spoločnosti Google na spracovanie údajov. K tomu je potrebné stiahnuť a nainštalovať plug-in pre vyhľadávanie pomocou nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Pre viac informácií  na túto tému a o ďalších možnostiach možno nájsť na stránkach Google Advertising alebo na záložke deaktivácia na internetových stránkach Network Advertising Initiative.

Môžete sa tu vyjadriť  k otázke zberu a ukladania dát, v ľubovoľnom termíne s akoukoľvek účinnosťou, aj do budúcnosti.

Ak máte otázky, poskytneme vám pomoc a podporu. Môžete nás kontaktovať nasledujúcim spôsobom:

Froneri Polska Sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 3 
39-300 Mielec
email: contact@pl.froneri.com
Tel. +48 17 788 55 01