Ochrana Dat

 Následné zásady platí pouze ve vztahu k webové stránce, která je ve vlastnictví firmy Froneri Polska Sp. z o.o. Nicméně, naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné dodavatele nebo firmy, na které se nevztahuje tato níže popsaná ochrana dat.


Obecná ustanovení

Froneri Polska Sp. z o.o.  bere velmi vážně ochranu osobních údajů. Firma shromažďuje, zpracovává nebo používá vaše údaje v souladu s požadavky příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje budou uloženy v elektronické podobě, zpracovány a použity pouze pro účely shodné s právem. Výjimky platí pouze, pokud jste souhlasili s dalším využitím. Níže uvádíme, jak a pro jaké účely s vaším souhlasem budeme data dále používat.

Mezi informace, které shromažďujeme, patří:

I. Osobní údaje dobrovolně vyplněné do kontaktního formuláře na našich webových stránkách.
II. Přenášené informace a údaje o sledování při využívání našich stránek.

I.     Osobní údaje

Pokud budete souhlasit, jsme oprávněni shromažďovat, zpracovávat, skladovat a používat vaše osobní údaje pomocí služeb zvaných Cookies, pokud je to nutné, pro využívání našich služeb. Zaručujeme, že vaše informativní data budou považována za důvěrná. Po získání vašeho povolení budeme mít souhlas na shromažďování, zpracovávání, ukládaní, archivování a využívání vašich osobních údajů jen pro potřeby naší společnosti. Pokud budete souhlasit s použitím osobních údajů pro zvláštní účely, které vyžadují takový souhlas, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V tomto případě jsme povinni odstranit příslušné údaje z našeho systému.

II.    Informace o sledování

Při návštěvě portálu Froneri Polska Sp. z o.o. , naše servery automaticky a obecně shromažďují a zaznamenávají neosobní uživatelská data, jako je například jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, stránky, ze které uživatel přišel na náš portál, typ prohlížeče a IP adresu uživatele. Údaje tohoto typu mohou být využívány pro statistické účely, tyto anonymního data uživatele bývají zachována.

Níže je uveden popis pro účelné využívání a používání on-line analytické služby.

S cílem usnadnit analýzu využití našich webových stránek využíváme tzv. Cookies, což jsou textové soubory uložené lokálně na vašem počítači a umožňují diagnózu v případě opakovaných návštěv na našich stránkách. Cookies je malý textový soubor přenesen webovým serverem počítačovou sítí na pevný disk provozovatele.

Cookies nepodporují ani nešíří žádná počítačové viry. Jedná se o technologii, díky které můžeme identifikovat návštěvníky stránek a nabídnout jim personalizované služby. IP adresy mohou být uloženy v zašifrované podobě, která umožňuje lepší identifikaci chování našich uživatelů v síti.

Pokud nechcete, aby vaše IP adresa byla identifikovatelná, používejte ke kódování procedury md5-Hash, díky které záznam IP adres o identifikaci uživatele je nemožný. Při použití tohoto postupu, vaše osobní údaje zůstanou v anonymitě.

Pokud si nepřejete, aby Cookies byly používány, nebo chcete-li smazat již nainstalované Cookies, můžete tuto možnost zakázat a odstranit soubory prostřednictvím svého internetového vyhledávače. Pro více informací o tom, jak odstranit soubory Cookies a pro zabránění jejich instalaci lze nalézt v nápovědě ve vašem prohlížeči.

Tyto informace můžete také najít na internetu pomocí vyhledávací výrazy jako "Cookies" oči "Vymazat soubory Cookies".

Používáme tyto nástroje na našich webových stránkách:

Google Analytics

Využíváme analytické služby Google Analytics a Google Remarketing s cílem zlepšit a rozvíjet naše produkty a služby. Jedná se o službu společnosti Google Inc. ("Google"). Google využívá tzv. Cookies, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači a umožňují informaci o tom, jak používáte webové stránky. Informace vygenerované Cookies jak web používáte (včetně vaší IP adresy), se přenáší na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy.

Na tomto serveru je umožněno vytvoření anonymních IP adres. Google zkracuje IP adresy členských států EU a dalších zemí, které jsou součástí Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána pouze na server Google v USA a tam uložena.

Google při daném souhlasu bude užívat těchto informací pro analýzu používání webové stránky, vytváří zprávy o pohybu na internetových stránkách provozovatele webových stránek a poskytuje další služby spojené s těmito stránkami za pomocí internetu. Kromě toho v některých případech Google bude poskytovat informace třetím stranám, pokud to vyplývá ze zákona, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají údaje jménem společnosti Google. Uživatelé třetích stran, včetně Google, mohou přispívat reklamou na webových stránkách. Používají uložené soubory Cookies na umístění reklamy s ohledem na navštívené stránky uživatele.

Google nebude spojovat vaší IP adresu s jinými daty. Můžete zakázat ukládání Cookies pomocí příslušného nastavení prohlížeče, je však třeba upozornit, že v tomto případě funkce obsažené na těchto stránkách nemusí být plně uživateli k dispozici.

Kromě toho můžete zablokovat záznam dat generovaných prostřednictvím Cookies o tom, jak používáte webové stránky (včetně IP adresy) a následného přeposílání těchto dat do společnosti Google ke zpracování údajů. K tomu je třeba stáhnout a nainstalovat plug-in pro vyhledávání pomocí následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Pro více informací o na toto téma a o dalších možnostech lze vše nalézt na stránkách Google Advertising nebo na záložce deaktivizace na internetových stránkách Network Advertising Initiative.

Můžete se zde vyjadřovat se k otázce sběru a ukládaní dat a v libovolném termínu s jakoukoliv účinností, i do budoucna.

Pokud máte otázky, poskytneme vám pomoc a podporu. Můžete nás kontaktovat následujícím způsobem:

Froneri Polska Sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 3 
39-300 Mielec
email: contact@pl.froneri.com
Tel. +48 17 788 55 01